CliŽntenraad Werk en Bijstand Tytsjerksteradiel CliŽntenraad Werk en Bijstand Tytsjerksteradiel Wie zijn wij Contact Nieuwsbrief Kledingbank Voedselbank Afkortingen Lijst uitzendburo's Linken Voor u uitgezocht participatiewet 2015 Wie zijn wij
De cliëntenraad Werk en Bijstand behartigt de belangen van inwoners in Tytsjerksteradiel die van een minimuminkomen moeten leven. De cliëntenraad heeft hiervoor een adviserende rol aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Het college neemt uiteindelijk de besluiten. Gevraagd en ongevraagd advies De cliëntenraad Werk en Bijstand geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Soms vraagt de gemeente aan de cliëntenraad om haar mening te geven over bijvoorbeeld beleid dat gewijzigd wordt. De cliëntenraad schrijft zelf ook adviezen, waarbij aandacht wordt gevraagd voor zaken die voor haar belangrijk zijn. Het college van BenW kan er voor kiezen dit advies mee te nemen in de besluitvorming. Contact met de cliëntenraad Hebt u vragen over de cliëntenraad, dan kunt u een e-mail sturen aan cr.tdiel00@gmail.com of bellen naar tel. 0511-460860. Samenstelling Cliëntenraad: Mw. A. Zeinstra (voorzitter) Mw. A. van der Werff (vicevoorzitter)  Mw. M. Hoekstra Dhr. J. Leistra Dhr. S. Meinema Dhr. D. van der Werf
website: www.crwwbtdiel.nl email: cr.tdiel00@gmail.com
Vergaderdata Cliëntenraad 2017 De Cliëntenraad vergadert 1 keer per maand op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Voorafgaand aan de vergadering is er een inloopspreekuur in de hal van het gemeentehuis van 13.00 tot 13.30 uur, waar u met vragen en of opmerkingen terecht kunt. Het gaat om de volgende donderdagen:   11 mei   8 juni 20 juli 14 september  12 oktober 16 november