CliŽntenraad Werk en Bijstand Tytsjerksteradiel CliŽntenraad Werk en Bijstand Tytsjerksteradiel Wie zijn wij Contact Nieuwsbrief Kledingbank Voedselbank Afkortingen Lijst uitzendburo's Linken Voor u uitgezocht participatiewet 2015 Wie zijn wij
De cliëntenraad Werk en Bijstand behartigt de belangen van inwoners in Tytsjerksteradiel die van een minimuminkomen moeten leven. De cliëntenraad heeft hiervoor een adviserende rol aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Het college neemt uiteindelijk de besluiten. Gevraagd en ongevraagd advies De cliëntenraad Werk en Bijstand geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Soms vraagt de gemeente aan de cliëntenraad om haar mening te geven over bijvoorbeeld beleid dat gewijzigd wordt. De cliëntenraad schrijft zelf ook adviezen, waarbij aandacht wordt gevraagd voor zaken die voor haar belangrijk zijn. Het college van B enW kan er voor kiezen dit advies mee te nemen in de besluitvorming. Contact met de cliëntenraad E-mail: cr.tdiel00@gmail.com telefonisch: tel. 0511-460860 kijk ook op onze facebookpagina (klik op deze link) In de hal van het gemeentehuis staat een computer  waar u dagelijks gebruik van kunt maken voor al uw vragen.
website: www.crwwbtdiel.nl email: cr.tdiel00@gmail.com
Vergaderdata Cliëntenraad 2018 De Cliëntenraad vergadert 1 keer per maand op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Voorafgaand aan de vergadering is er een inloopspreekuur in de hal van het gemeentehuis van 13.00 tot 13.30 uur, waar u met vragen en of opmerkingen terecht kunt. Het gaat om de volgende donderdagen:   18 januari 2018 15 februari 2018 15 maart 2018 19 april 2018 17 mei 2018 21 juni 2018 19 juli 2017 20 september 2018 18 oktober 2018 15 november 2018