CliŽntenraad Werk en Bijstand Tytsjerksteradiel CliŽntenraad Werk en Bijstand Tytsjerksteradiel Wie zijn wij Contact Nieuwsbrief 2014 Kledingbank Voedselbank Afkortingen Lijst uitzendburo's Linken Voor u uitgezocht politiek actief participatiewet 2015 Wie zijn wij
De cliëntenraad Werk en Bijstand behartigt de belangen van inwoners in Tytsjerksteradiel die van een minimuminkomen moeten leven. De cliëntenraad heeft hiervoor een adviserende rol aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Het college neemt uiteindelijk de besluiten. Gevraagd en ongevraagd advies De cliëntenraad Werk en Bijstand geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Soms vraagt de gemeente aan de cliëntenraad om haar mening te geven over bijvoorbeeld beleid dat gewijzigd wordt. De cliëntenraad schrijft zelf ook adviezen, waarbij aandacht wordt gevraagd voor zaken die voor haar belangrijk zijn. Het college van BenW kan er voor kiezen dit advies mee te nemen in de besluitvorming. Contact met de cliëntenraad Hebt u vragen over de cliëntenraad, dan kunt u een e-mail sturen aan cr.tdiel00@gmail.com of bellen naar tel. 0511-460860. Samenstelling Cliëntenraad: Mw. A. Zeinstra (voorzitter) Mw. A. van der Werff (vicevoorzitter)  Mw. M. Hoekstra Dhr. J. Leistra Mw. W. Stuut Dhr. S. Meinema Dhr. D. van der Werf
website: www.crwwbtdiel.nl email: cr.tdiel00@gmail.com
Uw kennis over lokale democratie vergroten?