Cliëntenraad  werk en inkomen  Tytsjerksteradiel Cliëntenraad  werk en inkomen  Tytsjerksteradiel
participatiewet participatiewet
De cliëntenraad werk en inkomen behartigt de belangen van inwoners in Tytsjerksteradiel die van een
minimuminkomen moeten leven.
De cliëntenraad heeft hiervoor een adviserende rol aan het college van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente. Het college neemt uiteindelijk de besluiten.
Gevraagd en ongevraagd advies
De cliëntenraad werk en inkomen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente.
Soms vraagt de gemeente aan de cliëntenraad om haar mening te geven over bijv. beleid dat gewijzigd wordt.
De cliëntenraad schrijft zelf ook adviezen, waarbij aandacht wordt gevraagd voor zaken die voor haar belangrijk
zijn. Het college van B&W kan er voor kiezen dit advies mee te nemen in de besluitvorming.
Contact met de cliëntenraad
E-mail: cr.tdiel00@gmail.com
telefonisch: tel. 06-10841122
In de hal van het gemeentehuis staat een computer  waar u dagelijks gebruik van kunt
maken voor al uw vragen.
Vergaderdata Cliëntenraad 2023 De Cliëntenraad vergadert 1 keer per maand op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.   
volg ons op facebook
12 januari 2 februari 2 maart 6 april 1 juni 6 juli 3 augustus