CliŽntenraad  werk en inkomen  Tytsjerksteradiel CliŽntenraad  werk en inkomen  Tytsjerksteradiel participatiewet 2015 participatiewet 2015
De cliëntenraad werk en inkomen behartigt de belangen van inwoners in Tytsjerksteradiel die van een minimuminkomen moeten leven. De cliëntenraad heeft hiervoor een adviserende rol aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Het college neemt uiteindelijk de besluiten. Gevraagd en ongevraagd advies De cliëntenraad werk en inkomen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Soms vraagt de gemeente aan de cliëntenraad om haar mening te geven over bijv. beleid dat gewijzigd wordt. De cliëntenraad schrijft zelf ook adviezen, waarbij aandacht wordt gevraagd voor zaken die voor haar belangrijk zijn. Het college van B&W kan er voor kiezen dit advies mee te nemen in de besluitvorming. Contact met de cliëntenraad E-mail: cr.tdiel00@gmail.com telefonisch: tel. 06-10841122 In de hal van het gemeentehuis staat een computer  waar u dagelijks gebruik van kunt maken voor al uw vragen.
Vergaderdata Cliëntenraad 2018/2019 De Cliëntenraad vergadert 1 keer per maand op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Voorafgaand aan de vergadering is er een “inloopspreekuur” in de hal van het gemeentehuis van 13.00 tot 13.30 uur, waar u met vragen en of opmerkingen terecht kunt. Het gaat om de volgende donderdagen:    17 januari 2019 28 februari 2019 21 maart 2019 18 april 2019 16 mei 2019 13 juni 2019 11 juli 2017 19 september 2019 17 oktober 2019 21 november 2019  
De nieuwe minimagids is klaar. Lees het artikel in NIEUWSFLITS